Administració de sistemes gestors de bases de dades

DURADA: 200h

OBJECTIUS:

Configura i gestionar un sistema gestor de bases de dades.

CONTINGUTS:

MÒDUL S. Administració de sistemes gestors de bases de dades.
U1. Emmagatzematge de la informació i introducció als SGBD.
U2. SGBD i instal·lació.
U3. Administració i monitorització dels SGBD.

Inscriu-te al curs!