Administració del gestor de dades en sistemes ERP-CRM

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Detallar els procediments de monitorització i detecció d’incidències en els sistemes de ERP, CRM i magatzem de dades per a procedir a la seva resolució o escalat a el nivell superior, seguint les indicacions dels manuals tècnics d’administració i especificacions
rebudes.

CONTINGUTS:

UD1. Paràmetres de configuració del gestor de dades en sistemes ERP i CRM: definició, tipologia i ús.
UD2. Eines software per a la gestió de l’emmagatzematge i per monitoritzar processos, esdeveniments i rendiment de la base de dades.

Inscriu-te al curs!