Adobe Photoshop CS5

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Familiaritzar-se amb l’aplicació i el seu entorn de treball.
– Aprendre a crear nous documents Photoshop CS5.
– Configurar un document en Photoshop CS5.
– Introduir i conèixer les principals eines de selecció. Introduir i conèixer les
principals eines de pintura. Conèixer i treballar amb capes en Photoshop.
– Introduir i conèixer les principals eines de text.

CONTINGUTS:

U1. El interfície.
U2. Guardar i ajustar documents.
U3. Eines de selecció.
U4. Eines de pintura.
U5. Gestió de capes.
U6. Eines de text.
U7. Manipulació.
U8. Filtres.
U9. Desa.
U10. Color – LAB – RGB – CMYK – LAB, RGB o CMYK.
U11. Foto – ajustos.
UD12. Canals i capes.
UD13. Objectes intel·ligents.
UD14. 3D.
UD15. Eines avançades.
UD16. Automatitzacions.

Inscriu-te al curs!