Anglès oral i escrit en el comerç internacional

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

-Interpretar la informació, línies i arguments d’un discurs oral en anglès, formal i informal, presencial i retransmès, d’una operació comercial internacional definida.

-Interpretar les dades i informació específica de diferents.

 

CONTINGUTS:

UD1. Gestió d’operacions de Comerç Internacional en anglès.

1.1. Estructures lingüístiques i lèxic relacionat amb les operacions de comerç internacional.

1.2. Estructures lingüístiques i lèxic relacionat amb la contractació i condicions de la compravenda internacional.

1.3. Lèxic i fonètica de les condicions de lliurament.

UD2. Presentacions comercials en anglès.

2.1. Estructures lingüístiques i lèxic habitual en les presentacions comercials en anglès.

2.2. Redacció i documentació complementària per reforçar els arguments de la presentació.

2.3. Simulació de presentacions comercials orals en anglès.

UD3. Negociació d’operacions de Comerç Internacional en anglès.

3.1. Estructures lingüístiques i lèxic habitual en processos de negociació el comerç internacional.

3.2. Interacció entre les parts d’una negociació comercial.

3.3. Sol·licitud de concessions, reclamacions i formulació d’expressions en situacions de negociació.

3.4. Fórmules de persuasió en una negociació internacional.

3.5. Simulació de processos de negociació d’exportacions i importacions de productes.

UD4. Context socioprofessional de les operacions Comerç Internacional.

4.1. Continguts socioculturals i sociolingüístics en entorns professionals internacionals.

4.2. Elements significatius en les relacions comercials i professionals.

4.3. Diferenciació d’usos, convencions i pautes de comportament segons aspectes culturals dels interlocutors.

4.4. Girs. 

4.5. Aspectes de comunicació no verbal segons el context cultural de l’interlocutor.

Inscriu-te al curs!