Anglès professional per a activitats comercials

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

-Un cop finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de comunicar-se en anglès amb un nivell d’usuari independent en activitats comercials.

-En concret l’alumne serà capaç de: Interpretar la informació d’un discurs oral en aquesta llengua.

CONTINGUTS:

UD1. Atenció a el client / consumidor en anglès.

1.1. Terminologia específica en les relacions comercials amb clients.

1.2. Usos i estructures habituals en l’atenció a client / consumidor.

1.3. Diferenciació d’estils formal i informal en la comunicació comercial oral i escrita.

1.4. Tractament de reclamacions o queixes dels clients / consumidors.

1.5. Simulació de situacions d’atenció a client i resolució de reclamacions amb fluïdesa i naturalitat.

UD2. Aplicació de tècniques de venda en anglès.

2.1. Presentació de productes / serveis.

2.2. Pautes i convencions habituals per a la detecció de necessitats dels clients / consumidors.

2.3. Fórmules per a l’expressió i comparació de condicions de venda.

2.4. Fórmules per al tractament d’objeccions de el client / consumidor.

2.5. Estructures sintàctiques i usos habituals en la venda telefònica.

2.6. Simulació de situacions comercials habituals amb clients: presentació de productes / serveis.

UD3. Comunicació comercial escrita en anglès.

3.1. Estructura i terminologia en la documentació comercial bàsica.

3.2. Emplenament de documentació comercial bàsica en anglès.

3.3. Redacció de correspondència comercial.

3.4. Estructura i fórmules habituals en l’elaboració de documents de

comunicació interna en l’empresa en anglès.

3.5. Elaboració d’informes i presentacions comercials en anglès.

3.6. Estructures sintàctiques utilitzades habitualment en el comerç electrònic per incentivar la venda.

3.7. Abreviatures i usos habituals en la comunicació escrita

Inscriu-te al curs!