Anglès per a comerç

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Objectius generals: Dotar els treballadors de la formació necessària que els capaciti i prepari per desenvolupar competències i qualificacions en llocs de treball que comportin responsabilitats, d’una banda de programació per tal que els treballadors adquireixin els coneixements necessaris per a realitzar una correcta i adequada organització de la feina i d’altra banda, de direcció, ja que els encarregats d’organitzar el treball han de tenir una correcta formació en la matèria per tal de maximitzar els recursos, tant materials com humans, de què disposa l’empresa. Proporcionar els coneixements de l’idioma anglès necessaris perquè els treballadors desenvolupin correctament les funcions del seu lloc de treball i els possibilitin opcions de promoció dins la seva empresa. Facilitar als participants un coneixement de la gramàtica anglesa i de el vocabulari específic de el comerç, que els permeti la correcta utilització d’aquest idioma en qualsevol circumstància que es pugui plantejar en l’àmbit comercial, i així aconseguir maximitzar la satisfacció de consumidor. Adaptar la qualificació dels treballadors als canvis que el nou marc de la Unió Europea estableix, en el qual el coneixement de l’idioma anglès és fonamental com a moneda de canvi en la comunicació entre països. 

Objectius específics: Capacitar elsparticipants per atendre correctament als clients d’origen estranger, tant en la seva recepció i comiat, com en la descripció de productes, realització d’oferiments i suggeriments, etc. Dotar els participants dels coneixements necessaris per a comunicar-se amb certa fluïdesa en les situacions més usuals que es produeixen en els diferents punts de venda: boutique, sabateria, supermercats, botigues de mobles, estancs, etc. Donar a conèixer les expressions i el vocabulari necessari perquè els treballadors puguin expressar-se en anglès en relació amb els diners en el comerç. Facilitar als treballadors les pràctiques necessàries perquè desenvolupin la capacitat d’explicar adreces en anglès. Dotar els professionals dels coneixements necessaris per a la solució i tramitació de queixes o suggeriments dels clients estrangers, així com per a la realització de comandes, factures i pressupostos. Transmetre la correcta elaboració de cartes, faxos i altres documents, així com mantenir converses comercials via telefònica en idioma anglès.

 

CONTINGUTS:

UD1. Receiving and welcoming / Rebent als nostres clients.

1.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

1.2. Grammar points / Punts gramaticals.

1.3. Practice in context / Pràctica en el seu context.

1.4. Exercises unit 1 / Exercicis tema 1.

UD2. Describing the product / Descrivint el producte.

2.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

2.2. Grammar points / Punts gramaticals.

2.3. Practice in context / Pràctica en el seu context.

2.4. Exercises unit 2 / Exercicis tema 2.

UD3. Offers and suggestions / Oferiments i suggeriments.

3.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

3.2. Grammar points / Punts gramaticals.

3.3. Practice in context / Pràctica en el seu context.

3.4. Exercises unit 3 / Exercicis tema 3.

UD4. At the clothes shop / A la boutique.

4.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

4.2. Grammar points / Punts gramaticals.

4.3. Practice in context / Pràctica en el seu context.

4.4. Exercises unit 4 / Exercicis tema 4.

UD5. At the shoe shop / Sabateries i accessoris.

5.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

5.2. Grammar points / Punts gramaticals.

5.3. Practice in context / Pràctica en el seu context.

5.4. Exercises unit 5 / Exercicis tema 5.

UD6. Selling food and drinks / Supermercats i ultramarins.

6.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

6.2. Grammar points / Punts gramaticals.

6.3. Practice in context / Pràctica en el seu context.

6.4. Exercises unit 6 / Exercicis tema 6.

UD7. At the gift shop and stationery s / Botiga de regals i papereries.

7.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

7.2. Grammar points / Punts gramaticals.

7.3. Practice in context / Pràctica en el seu context.

7.4. Exercises unit 7 / Exercicis tema 7.

UD8. At the tobacconist ‘s or Newsagent s / Estancs i quioscos de premsa.

8.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

8.2. Grammar points / Punts gramaticals.

8.3. Practice in context / Pràctica en el seu context.

8.4. Exercises unit 8 / Exercicis tema 8.

UD9. Selling appliances and furniture / Electrodomèstics i mobiliari.

9.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

9.2. Grammar points / Punts gramaticals.

9.3. Practice in context / Pràctica en el seu context.

9.4. Exercises unit 9 / Exercicis tema 9.

UD10. Others / Altres comerços.

10.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

10.2. Grammar points / Punts gramaticals.

10.3. Practice in context / Pràctica en el seu context.

10.4. Exercises unit 10 / Exercicis tema 10.

UD11. Money matters / Afers financers.

11.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

11.2. Grammar points / Punts gramaticals.

11.3. Practice in context / Pràctica en el seu context.

11.4. Exercises unit 11 / Exercicis tema 11.

UD12. Farewell / Comiats.

12.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

12.2. Grammar points / Punts gramaticals.

12.3. Practice in context / Pràctica en el seu context.

12.4. Exercises unit 12 / Exercicis tema 12.

UD13. Giving directions / Direccions.

13.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

13.2. Grammar points / Punts gramaticals.

13.3. Practice in context / Pràctica en el seu context.

13.4. Exercises unit 13 / Exercicis tema 13.

UD14. Letters, telephones, faxos and memos / Cartes, telèfons, faxos i memoràndums.

14.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

14.2. Grammar points / Punts gramaticals.

14.3. Practice in context / Pràctica en el seu context.

14.4. Exercises unit 14 / Exercicis tema 14.

UD15. Orders, Quotations and Invoices. / Comandes, pressupostos i factures.

15.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

15.2. Grammar points / Punts gramaticals.

15.3. Practice in context / Pràctica en el seu context.

15.4. Exercises unit 15 / Exercicis tema 15.

UD16. Complaints and apologies / Queixes, reclamacions i disculpes.

16.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

16.2. Grammar points / Punts gramaticals.

16.3. Practice in context / Pràctica en el seu context.

16.4. Exercises unit 16 / Exercicis tema 15.

Inscriu-te al curs!