Anglès per a hosteleria

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Objectius generals: Dotar els treballadors de la formació necessària que els capaciti i prepari per desenvolupar competències i qualificacions en llocs de treball que comportin responsabilitats, d’una banda de programació per tal que els treballadors adquireixin els coneixements necessaris per a realitzar una correcta i adequada organització de la feina i d’altra banda, de direcció, ja que els encarregats d’organitzar el treball han de tenir una correcta formació en la matèria per tal de maximitzar els recursos, tant materials com humans, de què disposa l’empresa. Proporcionar els coneixements de l’idioma anglès necessaris perquè els treballadors es desenvolupin el seu lloc de treball i els possibiliti promocionar-se dins de la seva empresa. Facilitar als participants un coneixement de la gramàtica anglesa i de el vocabulari específic de l’hostaleria, que els permeti la correcta utilització d’aquest idioma en qualsevol circumstància que es pugui plantejar en l’àmbit comercial, i així aconseguir maximitzar la satisfacció de consumidor. Adaptar la qualificació dels treballadors als canvis que el nou marc de la Unió Europea estableix, en el qual el coneixement de l’idioma anglès és fonamental com a moneda de canvi en la comunicació entre països. 

Objectius específics: Dotar els alumnes amb el coneixement del vocabulari específic de sector d’hostaleria i la gramàtica bàsica de la llengua anglesa, que els permetin resoldre situacions laborals en aquest idioma. Capacitar el treballador per donar la benvinguda, situar els clients estrangers, i per a fer recomanacions en idioma anglès i acomiadar. Qualificar els alumnes per a la realització de menús, fullets i per a l’adequada anotació de les comandes que realitzin els clients. Formar els alumnes perquè donin un adequat tracte a client en anglès, perquè puguin atendre i solucionar els seus possibles reclamacions, i perquè puguin demanar disculpes amb les fórmules adequades. Capacitar els participants per a la realització de reserves per via telefònica en idioma anglès i facilitar-los les fórmules adequades per a realitzar gestions de cobrament i pagament en aquest idioma.

 

CONTINGUTS:

UD1. Receiving clients, welcoming and seating / rebre, donar la benvinguda i situar als nostres clients.

1.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

1.2. Grammar points / Punts gramaticals.

1.3. Practice in context / Pràctica en el seu Context.

1.4. Exercises Unit 1 / Exercicis Tema 1.

UD2. Presenting information, Advising and recommending / Presentar informació, aconsellar i recomanar.

2.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

2.2. Grammar points / Punts gramaticals.

2.3. Practice in context / Pràctica en el seu Context.

2.4. Exercises Unit 2 / Exercicis Tema 2.

UD3. Explaining and instructing: Explaining dishes and drinks / Explicacions i instruccions: preparació de plats i begudes.

3.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

3.2. Grammar points / Punts gramaticals.

3.3. Practice in context / Pràctica en el seu Context.

3.4. Exercises Unit 3 / Exercicis Tema 3.

UD4. Taking orders / Prendre la comanda aperitifs / aperitius.

4.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

4.2. Grammar points / Punts gramaticals.

4.3. Practice in context / Pràctica en el seu Context.

4.4. Exercises Unit 4 / Exercicis Tema 4.

UD5. Taking orders / Prendre la comanda starters / entrades.

5.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

5.2. Grammar points / Punts gramaticals.

5.3. Practice in context / Pràctica en el seu context.

5.4. Exercises Unit 5 / Exercicis Tema 5.

UD6. Taking orders / Prendre la comanda main courses / plats principals.

6.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

6.2. Grammar points / Punts gramaticals.

6.3. Practice in context / Pràctica en el seu Context.

6.4. Exercises Unit 6 / Exercicis Tema 6.

UD7. Taking orders / Prendre la comanda desserts / postres.

7.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

7.2. Grammar points / Punts gramaticals.

7.3. Practice in context / Pràctica en el seu Context.

7.4. Exercises Unit 7 / Exercicis Tema 7.

UD8. Taking orders / Prendre la comanda table drinks / begudes.

8.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

8.2. Grammar points / Punts gramaticals.

8.3. Practice in context / Pràctica en el seu Context.

8.4. Exercises unit 8 / Exercicis Tema 8.

UD9. Money matters / El cobrament i el pagament.

9.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

9.2. Grammar points / Punts gramaticals.

9.3. Practice in context / Pràctica en el seu Context.

9.4. Exercises Unit 9 / Exercicis Tema 9.

UD10. Farewells-customers are leaving / comiats.

10.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

10.2. Grammar points / Punts gramaticals.

10.3. Practice in context / Pràctica en el seu Context.

10.4. Exercises unit 10 / Exercicis Tema 10..

UD11. Taking phone calls. Reservations / rebre trucades telefòniques. Reserves.

11.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

11.2. Grammar points / Punts gramaticals.

11.3. Practice in context / Pràctica en el seu Context.

11.4. Exercises unit 11 / Exercicis Tema 11..

UD12. Giving directions: indoors and outside. / Adreces: a l’interior ia l’exterior de l’establiment.

12.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

12.2. Grammar points / Punts gramaticals.

12.3. Practice in context / Pràctica en el seu Context.

12.4. Exercises unit 12 / Exercicis Tema 12.

UD13. Menús, leaflets, letters and faxos / menús, fullets, cartes i faxos.

13.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

13.2. Grammar points / Punts gramaticals.

13.3. Practice in context / Pràctica en el seu Context.

13.4. Exercises Unit 13 / Exercicis Tema 13.

UD14. Complaints and apologies / Reclamacions i disculpes.

14.1. Useful expressions and vocabulary / Vocabulari i expressions útils.

14.2. Grammar points / Punts gramaticals.

14.3. Practice in context / Pràctica en el seu Context.

Inscriu-te al curs!