Anglès professional per a la logística i transport internacional

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

-Un cop finalitzat el mòdul l’alumne serà capaç de comunicar-se en anglès amb un nivell d’usuari independent en les relacions i activitats de logística i transport internacional.

-En concret l’alumne serà capaç de: Interpretar la i

CONTINGUTS:

UD1. Expressions i estructures lingüístiques utilitzades en les operacions de transport i logística en anglès.

1.1. Estructures lingüístiques i lèxic relacionat amb les operacions logístiques i de transport internacional.

1.2. Estructures lingüístiques i lèxic habitual en les relacions amb clients / proveïdors de serveis de transport internacional.

1.3. Expressions d’ús quotidià en empreses de transport i logística.

1.4. Expressions per al contacte personal en operacions de transport i logística.

1.5. Expressions fonètiques habituals.

1.6. Comunicació no presencial: expressions a el telèfon a l’operativa de transport internacional.

UD2. Operativa específica de logística i transport en anglès.

2.1. Terminologia de les operacions de serveis de logística i transport.

2.2. Documentació pròpia d’operacions de transport i serveis logístics internacionals.

2.3. Termes comercials financers i econòmics.

2.4. Condicions de transport.

2.5. Emplenament de documents del transport.

2.6. Elaboració de documents i comunicació en operacions de transport: correu electrònic SMS o altres.

2.7. Procediments de trànsit internacional.

UD3. Atenció d’incidències en anglès.

3.1. Terminologia específica en les relacions comercials amb clients.

3.2. Usos i estructures habituals en l’atenció a client / consumidor.

3.3. Diferenciació d’estils formal i informal en la comunicació oral i escrita.

3.4. Tractament de reclamacions o queixes dels clients / consumidors.

3.5. Situacions habituals en les reclamacions i queixes de clients.

3.6. Simulació de situacions d’atenció a client i resolució de reclamacions amb fluïdesa i naturalitat.

3.7. Estructures sintàctiques i usos habituals en l’atenció telefònica.

3.8. Reclamacions i formulació d’expressions en la gestió d’incidències

accidents i retards habituals en el transport.

3.9. Documentació escrita en relació a imprevistos.

3.10. Fórmules de persuasió i cortesia per a la resolució de reclamacions i incidències pròpies de la logística i transport internacional.

3.11. Normes i usos socioprofessionals habituals en el transport internacional.

3.12. Accidents sinistres. Salut i benestar. Serveis d’urgència.

3.13. Mecànica. Avaries.

UD4. Comercialització de serveis de transport en anglès.

4.1. Interacció entre les parts: presentació inicial de posicions arguments preferències comparacions i estratègies de negociació.

4.2. Fórmules per a l’expressió i comparació de condicions de servei descompte i recàrrecs entre d’altres.

4.3. Tipus de vehicles. Terminis de lliurament.

4.4. Condicions de transport i maneres de pagament.

4.5. Elements socioprofessionals més significatius en les relacions amb clients / proveïdors estrangers.

4.6. Diferenciació d’usos convencions i pautes de comportament segons aspectes culturals dels interlocutors.

4.7. Aspectes de comunicació no verbal segons el context cultural de l’interlocutor.

4.8. Simulació de processos de negociació amb clients / proveïdors de serveis de transport.

4.9. Presentació de productes / serveis.

4.10. Simulació de situacions comercials habituals amb clients: presentació de productes / serveis entre d’altres.

UD5. Comunicació comercial escrita en anglès.

5.1. Estructura i terminologia habitual en la documentació comercial bàsica.

5.2. Emplenament de documentació comercial bàsica en anglès.

5.3. Redacció de correspondència comercial.

5.4. Estructura i fórmules habituals en l’elaboració de documents de comunicació interna en l’empresa en anglès.

5.5. Elaboració d’informes i presentacions comercials en anglès.

5.6. Estructures sintàctiques utilitzades habitualment en el comerç electrònic per incentivar la venda.

5.7. Abreviatures i usos habituals en la comunicació escrita amb diferents suports.

Inscriu-te al curs!