Animació i presentació del producte en el punt de venda

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

-Aplicar procediments d’organització i implantació en el punt de venta físic en funció d’uns criteris comercials prèviament definits. 

-Confeccionar informes derivats de l’actuació en la venta d’acord amb objectius definits.

– Aplicar les tècniques d’empaquetat i embalat seguint criteris definits.

 

CONTINGUTS:

UD1. Organització del Punt de Venda.

1.1. Conceptes bàsics de l’organització i distribució d’espais comercials: la implantació de productes.

1.2. Criteris d’implantació del producte.

1.3. Comportament del client en el punt de venta.

1.4. Espai comercial.

1.5. Gestió del lineal.

1.6. Distribució de famílies d’articles en el lineal.

1.7. Ordre i neteja en el punt de venta.

1.8. Normes de seguretat i higiene en el punt de venta.

UD2. Animació Bàsica en el Punt de Venda.

2.1. Factors bàsics d’animació del punt de venta.

2.2. Equip i mobiliari comercial bàsic.

2.3. Presència visual de productes en el lineal.

2.4. Escalfament de zones fredes en el punt de venta.

2.5. La publicitat en el lloc de venta.

2.6. Cartelleria a en el punt de venta.

2.7. Màquines expenedores: Vending.

UD3. Presentació i Empaquetat de Productes per a la Venta.

3.1. Empaquetat comercial.

3.2. Tècniques d’empaquetat i embalat comercial.

3.3. Utilització de materials per a l’empaquetat.

3.4. Col·locació d’adorns adequats a cada campanya i tipus de producte.

3.5. Plantilles i acabats.

UD4. Elaboració d’Informes Comercials sobre la Venta.

4.1. Conceptes i finalitat d’informes de vendes.

4.2. Estructura d’un informe.

4.3. Elaboració d’informes comercials.

Inscriu-te al curs!