Aplicacions microinformàtiques

DURADA: 200h

OBJECTIUS:

Facilitar l’usuari la utilització de paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.

CONTINGUTS:

MÒDUL 1. Aplicacions microinformàtiques.
U1. Assistència d’usuaris en l’ús d’aplicacions ofimàtiques i de correu electrònic.
U2. Elaboració de documents de textos.
U3. Elaboració de fulls de càlcul.
U4. Elaboració de presentacions.
U5. Elaboració i modificació d’imatges o altres elements gràfics.

Inscriu-te al curs!