Aprovisionament en restauració

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Un cop finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de gestionar processos d’aprovisionament
en restauració.
En concret l’alumne serà capaç de:
– Classificar i avaluar els gèneres i matèries primeres utilitzats en restauració atenent a les seves
característiques organolèptiques nutricionals de qualitat i possibilitats d’intervenció en les
ofertes gastronòmiques.
– Analitzar i definir processos d’aprovisionament recepció i emmagatzematge de begudes gèneres
crus i semielaborats elaboracions culinàries i altres materials especificant les
mesures i instruments de control i aplicar-los.
– Formalitzar i controlar inventaris de mercaderies estris mobiliari i equips propis de la
restauració per conèixer la seva quantitat i grau de rotació i conservació.
– Simular la supervisió de processos d’aprovisionament emmagatzematge i control d’inventaris
en restauració controlant els resultats intermedis i finals derivats dels
mateixos. Aplicar els procediments habituals per al control de consums en restauració.

CONTINGUTS:

UD1. Matèries primeres culinàries.
UD2. Productes i materials.
UD3. Processos de gestió d’aprovisionament recepció emmagatzematge distribució i control de
consums i inventaris d’aliments begudes altres gèneres i equips en restauració.

Inscriu-te al curs!