Assessorament, venda i comercialització de productes i serveis turístics

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Analitzar la distribució turística i les entitats i mitjans que la configuren calculant la seva
evolució i incidència de les noves tecnologies.
– Analitzar les relacions comercials operatives i contractuals de les agències de viatges i
tour-operadors amb els diferents proveïdors de serveis turístics.
– Analitzar els processos d’informació assessorament i venda calculant la seva importància per l’assoliment dels objectius empresarials.
– Desenvolupar els processos de vendes i reserves de transports viatges combinats excursions i trasllats i aplicar els procediments establerts
– Desenvolupar accions promocionals aplicables en agències de viatges i descriure i aplicar
tècniques de promoció de vendes i de negociació calculant la seva importància per a l’assoliment dels objectius empresarials

CONTINGUTS:

UD1. La Distribució Turística.
UD2. La Venda de Allotjament.
UD3. La Venda de Transport.
UD4. La Venda de Viatges Combinats.
UD5. La Venda de Viatges Combinats.
UD6. El Màrqueting i la Promoció de Vendes a les entitats de Distribució Turística.
UD7. Internet com a Canal de Distribució Turística.
UD8. Pàgines web de Distribució Turística i Portals Turístics.

Inscriu-te al curs!