Atenció i fidelització de clients

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

-Conèixer l’inbound màrqueting i els avantatges que ofereix.  

-Adquirir coneixements sobre el funcionament de l’inbound màrqueting. 

-Identificar les fases del procés de compra por les que passa el comprador. 

-Saber en què consisteix el màrqueting de continguts: tipus i beneficis. 

-Conèixer com funciona aquest màrqueting a les xarxes socials, així com els avantatges que aporten aquestes. 

-Tenir clar el concepte de fidelització, així com les 3R i com aconseguir-la.  

-Saber proporcionar un bon servei post-venta online i les conseqüències de no fer-ho.

-Conèixer eines de comunicació amb el client i els avantatges que aporta cadascuna.  

-Saber com fer un contingut viral.  

-Conèixer el funcionament de SEU i SEM.

 

CONTINGUTS:

UD1.Com atreure i fer clients

1. Introducció

1.1. Inbound Màrqueting. Concepte.

1.2. Història de l’Inbound Màrqueting.

1.3. Pilars de l’Inbound Màrqueting.

1.3.1. Atracció del trànsit de possibles clients a la nostra web.

1.3.2. La conversió.

1.3.2. La conversió.

1.3.4. Fidelització de clients.

1.3.5. Anàlisi per a millorar.

1.4. Conclusió.

1.5. Casos d’èxit de l’inbound màrqueting.

1.5.1 Cas a Regne Unit.

1.5.2 L’agència espanyola de màrqueting Increnta implementa l’inbound màrqueting i triplica la generació d’oportunitats de venta.

UD2.Tècniques per a atreure trànsit a la nostra web.

1. Introducció de contingut.

1.1SEO.

1.2SEM.

1.3. Tipus de mitjans del màrqueting de continguts.

1.4 Beneficis del màrqueting de continguts.

2. Xarxes Socials.

2.1 Classificació de les xarxes socials.

2.2 Construint comunitat a les xarxes socials.

2.3 L’èxit quantitatiu d’una campanya de mitjà social.

2.4 El rol d’influencer a les xarxes socials.

2.5 Fidelització a les xarxes socials.

UD3.Fidelització de clients.

1.Introducció.

2.Concepte de fidelització.

2.1 Les 3R de la fidelització.

3. Servei post-venta.

3.1. Com proporcionar un bon servei.

3.2 Conseqüències d’un mal servei post venta.

4. Twitter, el perfecte canal d’atenció al client.

5. Blog. Concept 

5.1 Característiques del blog.

5.2 Anatomia d’un blog.

5.3 Tipus de blogs.

6. Prescriptors de la marca.

6.1. Màrqueting viral.

6.2 Com aconseguir que un contingut es faci viral?

6.2.1 Exemples de campanyes virals.

7. Email màrqueting.

8. SEU i SEM.

8.1 SEO8.2 SEM.

Inscriu-te al curs!