Atenció i gestió de trucades entrants en un servei de teleassistència

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Un cop finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç d’atendre i gestionar les trucades entrants
de el servei de teleassistència.
En concret l’alumne serà capaç de:
– Atendre la primera crida a el servei de teleassistència per a verificar i, si escau
omplir les dades de l’expedient garantint el funcionament de el sistema i la
exactitud d’aquests.
– Gestionar les trucades entrants seguint el protocol i pautes d’actuació
establertes tant de les persones usuàries així com les produïdes automàticament
pel sistema de teleassistència valorant la situació i la demanda plantejada per
realitzar les actuacions necessàries i, si escau mobilitzar recursos que calguin.
– Realitzar la gestió administrativa i documental de la informació sobre les
trucades ateses codificant si és el cas les actuacions i / o observacions realitzades
per dur a terme el seguiment de les intervencions.

CONTINGUTS:

UD1. Atenció a persones usuàries en la primera trucada de teleassistència.
1.1. Tipologia i característiques de les persones usuàries de teleassistència.
1.2. Tipologia i característiques de les persones excloses de el servei de teleassistència.
1.3. Tipus especificacions i utilització dels terminals i dispositius auxiliars així com
descripció del manual d’instruccions.
1.4. Procés d’alta en un servei de teleassistència.
1.5. Protocols de modificació de dades en l’aplicació informàtica després d’atendre la primera trucada
a el servei.
1.6. Procés de classificació d’Agendes.
1.7. Programació d’Agendes.
UD2. Gestió de trucades entrants en serveis de teleassistència i mobilització de recursos.
2.1. Característiques identificació descripció dels components de les eines telemàtiques.
2.2. Tècniques de comunicació amb persones usuàries.
2.3. Tipologies d’alarma.
2.4. Tipologies de trucades entrants.
2.5. Tipus d’actuació i recursos.
2.6. Procediments de tractament de les trucades segons nivells d’actuació.
2.7. Protocols d’actuació.
UD3. Tècniques de gestió administrativa i documental per a l’establiment de programacions de
agendes i per al seu seguiment.
3.1. Protocols de selecció de la informació rellevant en una trucada entrant.
3.2. Tipologia de trucades de seguiment.
3.3. Gestió de l’expedient en l’aplicació informàtica.
3.4. Tècniques de codificació de les actuacions i observacions d’una intervenció.
3.5. Procés de programació de l’agenda de seguiment.
3.6. Procediment d’elaboració de l’informe d’actuació.

Inscriu-te al curs!