Autocad 2016-2017

DURADA: 200h

OBJECTIUS:

– Amb aquest curs començaràs a dibuixar amb elements simples i editar-utilitzant les
coordenades i sistemes de referència.
– Aprendràs els mètodes per incorporar text i editar-los, dibuixar utilitzant
objectes definits com a ajuda i adaptar dels sistemes de coordenades al dibuix.
– L’alumne dissenyarà i crearà nous objectes a partir d’altres existents.
– Aplicarà ombres al dibuix i utilitzarà i configurarà les capes de dibuix.
– S’introduirà en el maneig i creació de blocs de dibuix.
– L’alumne crearà plànols i li donarà propietats, a més de configurar els elements
necessaris per a una correcta impressió.
– Es dotarà l’alumne dels coneixements necessaris perquè pugui crear i modificar
models 3D de qualitat mitjançant la utilització de les eines de modelatge d’objectes 3D que ens ofereix l’aplicació.
– Així mateix aprendrà a compondre escenes fotorrealistes mitjançant l’aplicació d’il·luminació a l’escena i materials als objectes que la componen.

CONTINGUTS:

U1. Introducció.
U2. Paràmetres bàsics.
U3. Objectes de dibuix.
U4. Zoom, enquadrament i designació.
U5. Capes.
U6. Modificació bàsica.
U7. Acotació.
U8. Text.
U9. Edició avançada d’objectes.
U10. Utilitats.
U11. Blocs.
U12. Ombrejat, Degradat i Contorn.
U13. Acotació avançada.
U14. Sistemes de coordenades.
U15. Referències externes.
U16. Impressió i configuració d’impressora.
U17. Entorn de treball i visualització.
U18. Sòlids bàsics.
U19. Modelatge de sòlids.
U20. Edita sòlids.
U21. Operacions en 3D
U22. Malles.
U23. Materials.
U24. Il·luminació.
U25. Cambra i renderitzat’aque

Inscriu-te al curs!