Comercialització de productes i serveis en petits negocis o microempreses

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Un cop finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de comercialitzar productes i serveis en
petits negocis o microempresas. En concret l’alumne serà capaç de:
– Aplicar tècniques d’organització de les accions de venda a partir de
paràmetres comercials definits en una planificació i el posicionament
del petit negoci.
– Analitzar els mitjans i instruments necessaris per al desenvolupament d’accions
comercials habituals en petits negocis o microempreses en funció
de les variables a tenir en compte per a la seva adequada gestió.
– Definir procediments d’actuació amb clients identificant les accions
de gestió fidelització i seguiment que optimitzin la relació amb el
client-tipus de petits negocis o microempreses.
– Aplicar tècniques específiques a la venda de productes i serveis en funció de
els diferents canals seguint totes les fases fins a l’obtenció de la comanda
adaptant-los al perfil principal del tipus de clients.
– Desenvolupar la gestió administrativa de diferents accions comercials de
venda i d’atenció a client i situacions de queixes i reclamacions i
elaborant la documentació corresponent utilitzant aplicacions
ofimàtiques específiques.

CONTINGUTS:

U1. Planificació comercial en petits negocis o microempreses.
U2. Màrqueting i comunicació en petits negocis o microempreses.
U3. Atenció a el client i fidelització en petits negocis o microempreses.
U4. Tècniques de venda canals i servei postvenda.
U5. Gestió comercial de petits negoci o microempreses.

Inscriu-te al curs!