Comunicació efectiva i treball en equip

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

-Aplicar habilitats personals i socials en processos de gestió de recursos humans. 

-Aplicar les tècniques i habilitats del lideratge per a afavorir la integració i l’eficiència del treball  en equip i impedir l’aparició de conflictes.

 

CONTINGUTS:

UD1.Habilitats personals i socials.

1.1. Definició d’habilitat personal i social.

1.2. Habilitats socials d’especial interès en l’àmbit laboral.

UD2.La comunicació en l’empresa.

2.1. Importància de la comunicació en l’empresa. Avantatges i inconvenients.

2.2. Funció estratègica de la comunicació.

2.3. Tipus de comunicació existents.

UD3.Lideratge i treballo  equip.

3.1. Perfil competencial del líder.

3.2. Funcions essencials del líder.

3.3. Funcions complementàries del líder.

3.4. Concepte de treball  en equip. Diferències.

3.5. Avantatges del treball  en equip.

3.6. Tècniques i habilitats personals i socials necessàries per al treball  en equip.

UD4.La motivació a l’empresa.

4.1. Teories de la Motivació.

4.2. Tipus de motivació i estàndards d’eficàcia.

UD5.Tècniques d’evitació i resolució de conflictes.

5.1. Habilitats personals i socials necessàries.

UD6.L’orientació al canvi.

6.1. Principals inconvenients i resistència al canvi.

6.2. habilitats personals i socials necessàries per a la motivació al canvi

Inscriu-te al curs!