Comunicació i imatge coporativa

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

-Conèixer en profunditat els factors que influeixen en la identitat corporativa. 

-Descobrir les estratègies per a la identificació i quantificació del públic objectiu d’una marca. 

-Aprofundir en el concepte de filosofia corporativa.  

-Estudiar els factors que afecten la imatge corporativa i la seva diferència amb la identitat corporativa.  

-Estudiar el concepte de comunicació efectiva com a eina per a la construcció de la imatge corporativa.

-Aprofundir en el pla de comunicació i els seus objectius. Conèixer les diferents fases que conformen un pla de comunicació. 

-Conèixer els beneficis de la planificació estratègica per a la imatge corporativa. 

-Aprofundir en el pla d’imatge i comunicació d’una empresa, mitjançant l’anàlisi de la mateixa i dels seus objectius. 

-Estudiar les diferents estratègies a abordar en un pla d’imatge. 

-Aprendre a desenvolupar un pla estratègic de comunicació integral. 

-Conèixer les diferents estratègies de comunicació existents. 

-Conèixer les diferents eines de comunicació existents. 

-Aprofundir en els conceptes d’identitat digital corporativa i de reputació online. 

-Descobrir els perfiles del client digital i com l’empresa ha d’adaptar-se a ells. 

-Conèixer els principals riscos que existeixen en la gestió online i el marc legal actual. 

-Aprofundir en el concepte de marca, la seva arquitectura i els seus tipus.  

-Aprendre la metodologia necessària per a crear una marca. 

-Conèixer com registrar una marca de manera legal. 

-Conèixer els tipus de crisis i les principals estratègies per a abordar-les. 

-Aprofundir en les accions que cal portar a terme per a tallar una crisi.  

-Aprendre quins elements ha de contenir un pla de crisi. 

-Descobrir com gestionar una situació de crisi en internet. 


CONTINGUTS:

UD1.Identitat, cultura i imatge corporativa

1.Identitat corporativa

1.1. Factors que influeixen en la identitat corporativa

1.2. Posicionament de la identitat corporativa

1.3. Components de la identitat corporativa

1.4. Comunicació de la identitat corporativa

1.5. Conducta corporativa

1.6. Comunicació corporativa

1.7. El manual d’identitat corporativa

2. Identificació i quantificació del públic objectiu

2.1. Estudi de l’estructura del públic objectiu

2.1.1. Identificació del públic objectiu

2.1.2. Jerarquia del públic

2.2. Infraestructura de l’audiència

2.3. Estudi del perfil de l’audiència

3.Cultura col·laborativa

3.1. Filosofia corporativa

4. Imatge corporativa

4.1 Estudi de la imatge corporativa

4.2. Metodologia de recerca a la imatge corporativa

4.3. Diferència entre imatge i identitat corporativa

Ud2.La comunicació com a instrument en la creació de la imatge corporativa

1. Introducció

2. Comunicació efectiva

3. Pla de comunicació de la imatge corporativa

3.1. Objectius

3.2. Fase de recerca

3.3. Fase de planificació

3.4. Fase d’implementació

UD3.Planificació estratègica de la imatge

1. Introducció

2. La planificació estratègica de la imatge corporativa

2.1. Posicionament de la imatge corporativa

3. El pla d’imatge i comunicació d’una empresa

3.1. Anàlisi de l’empresa i el seu entorn

3.2. Objectius de la imatge corporativa

3.3. Estratègies

3.4. Pressupost

UD4.Disseny d’estratègies de comunicació per a la imatge corporativa

1. Introducció

2. Pla estratègic de comunicació integral

3. Estratègies de comunicació

3.1. Estratègies de comunicació per a la imatge

3.2. Estratègies de comunicació externa

3.3. Estratègies de comunicació interna

3.4. Estratègies de comunicació de crisi

3.5. Estratègies de relacions públiques i gestió de mitjans

3.6. Estratègies de responsabilitat social corporativa

4. Eines de comunicació

4.1. Eines d’anàlisis de l’efectivitat

4.2. Eines per a la comunicació externa

4.3. Eines de comunicació interna

4.4. Eines de comunicació en situacions de crisis

4.5. Eines de relacions públiques i gestió de mitjans

4.6. Eines de responsabilitat social corporativa

Ud5.La imatge corporativa en internet

1. Introducción

2. Identitat digital corporativa

2.1. Reputació online

3. El client digital

3.1. Fidelització de clients a un context digital

4. L’empresa digital

5. Riscos de la gestió online d’una empresa

5.1. Suplantació d’identitat digital

5.2. Registre abusiu del número d’un domini

5.3. Atacs de denegació de servei distribuït

5.4. Fugida d’informació

5.5. Publicació d’informació negativa per terceres persones

5.6. Ús no consentit de drets de propietat intel·lectual

6. Marc legal

6.1. Dret a l’honor de les empreses

6.2. Dret a l’oblit

7. Recomanacions a la gestió de la identitat i reputació online

UD6.Gestió de la marca

1. Introducció

2. Què és una marca?

2.1. Cap a on van les marques?

2.2. Tipus de marques

2.3. El valor de la marca

2.4. Motius per a crear una marca

3. Metodologia per a crear una marca

3.1. Branding

4. Arquitectura de les marques

5. Estadis per els que passa una marca

6. Claus per crear una marca d’èxit

6.1. Errors a evitar

7. Registre de marques

UD7.Gestió de crisis

1. Introducció

2. Tipus de crisi

3. Estratègies per a situacions de crisi

4. Accions per a situacions de crisi

4.1. Accions destinades als empleats

4.2. Accions destinades a accionistes o inversors

4.3. Accions dirigides a clients i proveïdors

4.4. Accions per a directius

4.5. Accions orientades a poders públics.

4.6. Accions destinades a l’opinió pública

4.7. Accions destinades a les víctimes i els seus familiars.

5. El pla de crisi

6. Gestió d’una situació de crisi en internet

Inscriu-te al curs!