Comunicació oral i escrita en l'empresa

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic.

CONTINGUTS:

U1. Tècniques administratives bàsiques d’oficina.
U2. Gestió auxiliar de documentació econòmic-administrativa i comercial.

Inscriu-te al curs!