Contractació de Personal

DURADA: 50h

OBJECTIUS:

Adquirir els coneixements necessaris sobre els principals conceptes de la contractació laboral.

 

Conèixer els conceptes de contracte de treball i parts contractants i les principals diferències entre les diferents modalitats contractuals.

 

CONTINGUTS:

UD1. El contracte de treball. Les parts contractants i la seva relació laboral

UD2. Modalitats de contractació laboral: El contracte indefinit

UD3. Modalitats de contractació laboral II: El contracte temporal

UD4. Modalitats de Contractació laboral III: Els contractes formatius

UD5. Modalitats de contractació laboral IV: Temps parcial, fixos discontinus i de relleu

UD6. Modalitats de contractació laboral V: Altres tipus.

Inscriu-te al curs!