Creació de pàgines web amb el llenguatge de marques

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Identificar els elements proporcionats pels llenguatges de marques i confeccionar pàgines web utilitzant aquests llenguatges tenint en compte les seves especificacions tècniques.
– Identificar les característiques i funcionalitats de les eines d’edició web, i utilitzar-les en la creació de pàgines web tenint en compte els seus entorns de desenvolupament.

CONTINGUTS:

U1. Els llenguatges de marques.
1.1. Característiques dels llenguatges de marques.
1.2. Estructura d’un document creat amb llenguatge de marques.
1.3. Navegadors web.
1.4. Marques per donar format al document.
1.5. Enllaços i adreçaments.
1.6. Marc i capes.
U2. Imatges i elements multimèdia.
2.1. Inserció d’imatges: formats i atributs.
2.2. Mapes d’imatges.
2.3. Inserció d’elements multimèdia: àudio vídeo i programes.
2.4. Formats d’àudio i vídeo.
2.5. Marquesines.
U3. Tècniques d’accessibilitat i usabilitat.
3.1. Accessibilitat web avantatges de l’accessibilitat.
3.2. Usabilitat web importància de la usabilitat.
3.3. Aplicacions per verificar l’accessibilitat de llocs web (estàndards).
3.4. Disseny de llocs web usables.
3.5. Adaptació de llocs web usables.
U4. Eines d’edició web.
4.1. Instal·lació i configuració d’eines d’edició web.
4.2. Funcions i característiques.

Inscriu-te al curs!