Desenvolupament sostenible

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

-Conèixer i enumerar els canvis ambientals globals. 

-Tenir constància de les conseqüències de la destrucció sistemàtica dels recursos naturals. 

-Diferenciar desenvolupament i desenvolupisme. Saber quan i com sorgeix el concepte de Desenvolupament Sostenible. 

-Conèixer l’evolució del desenvolupament sostenible després de les diferents conferències i treballs sobre això.

-Diferències, Desenvolupament i Coneixement. Ampliar coneixements sobre l’Agenda 21. 

-Analitzar les accions que conté el programa de l’Agenda 21. 

-Conèixer i estudiar els objectius del desenvolupament sostenible a nivell mundial o Agenda 2030.


CONTINGUTS:

UD1.Canvi ambiental global, Desenvolupament i Creixement

1. Introducció

2. Canvi ambiental global

2.1. Canvi climàtic

2.2. Disminució de la capa d’ozó

2.3. La contaminació generalitzada

2.4. Destrucció sistemàtica dels recursos naturals

2.5. Escales o Dimensions del canvi ambiental global

3. El concepte de desenvolupament

UD2.Origen i evolució del concepte, Desenvolupament Sostenible.

1. El Concepte de Desenvolupament Sostenible

2. Dimensions del Desenvolupament Sostenible

3. Desenvolupament o Coneixement

4. Ecodesenvolupament

5. Desenvolupament Sostenible: des d’Estocolm a Johannesburg

5.1. Els límits del creixement

5.2. La conferència sobre medi humà d’Estocolm

5.3. Evolució de Desenvolupament Sostenible en els anys vuitanta

5.4. Recursos Naturals

5.5. El cim de Riu

5.6. La carta d’Aalborg

5.7. La cimera de Johannesburg

UD3.El Programa 21 per a promoure el Desenvolupament Sostenible.

1. Introducció

2. L’Agenda

213. La Secció Segona de l’Agenda

213.1. Protecció de l’Atmosfera

3.2. Recursos Terrestres

3.3. Lluita contra la Desforestació

3.4 Ecosistemes fràgils

3.4.3 Petites illes en desenvolupament

3.5 Agricultura i Desenvolupament Rural Sostenible

3.6 Conservació de la Biodiversitat

3.7 Biotecnologia

3.8 Protecció del Medi marí

3.9 Aprofitament i ordenació de l’Aigua Dolça

3.10 Productes Químics Tòxics

3.11 Residus Perillosos

3.12 Residus Sòlids

3.13 Residus Radioactius

4. Els Indicadors Mediambientals de l’Agenda

214.1. Indicadores biofísics i d’ecoeficiència

UD4.Els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Agenda 2030.

1. Introducció

2. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Inscriu-te al curs!