Diplomàcia i protocol

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

-Dominar els conceptes principals del protocol i les seves característiques. 

-Conèixer com actuar davant els diferents protocols existents. 

-Dominar els tipus d’actes i el seu desenvolupament. 

-Comprendre segons quins criteris es realitza l’ordenació de personal. 

-Percebre els tipus d’assistents a un acte i les seves funcions. 

-Dominar la utilització de vestimenta d’acord amb l’acte. 

-Dominar el protocol d’actuació davant els actes oficials. 

-Identificar la bandera d’Espanya, el seu himne i el seu escut oficial. 

-Saber el tractament de les diferents autoritats en els actes de forma adequada.

 

CONTINGUTS:

UD1.Introducció a la diplomàcia

1. Conceptes generals sobre diplomàcia

2. Relació entre diplomàcia i protocol

3. Apunts històrics sobre protocol

4. Conceptes generals sobre protocol

5. Salutacions i presentacions

UD2.Protocol Oficial i protocol diplomàtic

1. Vinculació entre protocol diplomàtic i protocol Oficial

2. El protocol oficial a Espanya

3. Tipus d’actes oficials

4. Establiment de la presidència a actes oficials

5. Precedències i ordenament a actes oficials

6. Tractaments

7. La bandera d’Espanya

7.1. El dol a les banderes

8. L’escut d’Espanya

9. L’himne d’Espanya

10. Actes oficials destacats

10.1. Recepcions

10.2. Visites de Caps d’Estat

UD3.Diplomàcia, protocol diplomàtic i negociació

1. El protocol diplomàtic

2. El protocol diplomàtic a Espanya

3. Precedències

4. Tractaments

5. Cartes credencials

6. Uniforme diplomàtic

7. Protocol diplomàtic i organitzacions internacionals

7.1. La Unió Europea

7.2. Nacions Unides

7.3. La Commonwealth

8. Diplomàcia, negociació i lideratge

8.1. Diplomàcia i lideratge

8.2. Diplomàcia i negociació

8.3. Diplomàcia i meditació

Inscriu-te al curs!