Disseny d'aparadors

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Objectius generals:
– Dotar els participants dels coneixements necessaris que els permeti desenvolupar
competències i qualificacions bàsiques en el lloc de treball per tal de millorar la seva
professionalitat i proporcionar-li una major estabilitat en el mercat laboral.
– Proporcionar als treballadors la formació necessària en les tècniques que s’utilitzen
per configurar un correcte aparador.
– Proporcionar l’alumne una visió general sobre les principals tècniques de
aparadorisme necessàries per al desenvolupament de la feina de disseny i muntatge de
aparadors.

Objectius específics:
– Concedir la importància que un aparador té en el màrqueting comercial.
– Obtenir coneixements sobre l’evolució històrica de l’aparador, i, així, comprendre
la importància que ha tingut al llarg d’aquesta història, fins als nostres dies.
– Iniciar el participant en les tècniques d’aparadorisme i sensibilitzar sobre la seva funció.
– Saber quins són els aspectes que adquereixen especial rellevància en la creació dels
aparadors, i fomentar la seva posada en pràctica per tal d’aconseguir la major eficàcia
possible.
– Aprendre a seleccionar els productes, i la seva col·locació i il·luminació més adequades, per
arribar a un efectiu aparador.

CONTINGUTS:

U1. L’aparador i la seva evolució històrica.
U2. Principis fonamentals de l’aparador.
U3. Formació i coneixements de l’aparadorista.
U4. La composició i els seus principis.
U5. El procés de venda.
U6. El color.
U7. L’aparador i la comunicació visual.
U8. Estils decoratius.
U9. Estils decoratius actuals.
U10. La imatge comercial.
U11. Psicologia de les vendes i el consumidor.1
U12. Màrqueting i marxandatge.
U13. Dibuix Artístic i Tècnic.
U14. Disseny i perspectiva.
U15. Fases del disseny d’un Aparador.
U16. Nocions d’interiorisme comercial.
U17. El Maniquí.
U18. Teixits i cortinatges.
U19. Elements Decoratius.
U20. Calendari Promocional.
U21. El disseny d’aparadors per a diferents segments del mercat

Inscriu-te al curs!