Disseny de pàgines web

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Donar a conèixer les principals prestacions del disseny de pàgines web, perquè els
treballadors coneguin els avantatges que aquestes poden aportar en el treball diari.
– Proporcionar els coneixements necessaris als treballadors en matèria de “disseny de
pàgines web “per poder adoptar una postura activa que els permeti la implantació de
disseny de pàgines web en tota la seva activitat i aprendre a organitzar el treball utilitzant
els avenços que s’han produït en aquest àmbit.
– Millorar la qualificació dels treballadors i acostar-los a les noves tecnologies per
evitar el seu estancament en la societat.

CONTINGUTS:

Bloc I.
Disseny bàsic de pàgines web en HTML.
U1. Introducció a el disseny de pàgines web.
U2. El text.
U3. Els enllaços.
U4. Imatges.
U5. Les taules.
U6. Formularis.
U7. Els frames.
U8. Introducció als fulls d’estil (CSS).
U9. Com publicar una pàgina web.
Bloc II.
Tècniques avançades de disseny web.
U1. Evolució de el disseny web.
U2. Fulls d’estil (CSS) .2
U3. Javascript.
U4. HTML dinàmic o DHTML.
U5. XML.
U6. Usabilitat i accessibilitat.
U7. Desenvolupament web avançat.
U8. Publicació i promoció de pàgines web.

Inscriu-te al curs!