Disseny de productes i serveis turístics locals

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Avaluar la potencialitat turística a un àmbit determinat que permeti detectar
oportunitats de creació i desenvolupament de productes turístics locals.
– Posar en pràctica i avaluar estratègies de creació millora i desenvolupament de productes i serveis turístics en entorns locals tenint en compte la potencialitat turística de l’àrea la demanda actual potencial i la protecció ambiental.

CONTINGUTS:

UD1. El Sector Turístic.
UD2. Ordenació Territorial i Planificació Estratègica.
UD3. Creació i Desenvolupament de Productes i Serveis Turístics Locals.
UD4. Desenvolupament Turístic Sostenible.

Inscriu-te al curs!