Disseny i comercialització d'ofertes de restauració

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Un cop finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de disseny i comercialització d’ofertes de
restauració.
En concret l’alumne serà capaç de:
– Analitzar el sector de la restauració i definir el posicionament de l’establiment
interpretant totes les variables que el configuren i explicant la seva situació actual i
les tendències que es detecten.
– Determinar la composició i característiques d’ofertes gastronòmiques diverses tenint
en compte els paràmetres econòmics i comercials previstos en el sector de 
restauració.
– Analitzar els processos d’informació assessorament i venda i aplicar-hi els
procediments i les tècniques d’atenció a client i de comunicació adequats com
element bàsic per a l’assoliment dels objectius empresarials.
– Desenvolupar accions promocionals aplicables a establiments de restauració
aplicant tècniques de màrqueting.

CONTINGUTS:

UD1. Venda de serveis en restauració.
UD2. Composició de l’oferta gastronòmica.
UD3. Anàlisi de la situació en el sector de la restauració.
UD4. Comunicació màrqueting i vendes en restauració.

Inscriu-te al curs!