Eines per a la gestió de projectes

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

-Conèixer les principals aplicacions i recursos que s’usen en l’àmbit de la gestió de projectes. 

-Aprofundir en les característiques clau d’una eina de gestió de projectes. 

-Descobrir els principals beneficis i funcions d’un programa de gestió de projectes. 

-Conèixer els programes online que existeixen actualment per a la gestió de projectes. 

-Aprofundir en les eines amb utilitat més òptima per a cada tipus d’empresa. 

-Descobrir per què s’han de fer informes de seguiment dels projectes, els seus objectius, característiques i tipologies.

 

CONTINGUTS:

UD1. Aplicacions i recursos online per a la gestió de projectes

1. Introducció

2. Quines son les aplicacions i recursos de la gestió de projectes?

2.1. Per què utilitzar el programari de gestió de projectes?

3. Quines són les característiques clau per a una eina de gestió de projectes?

3.1. Quins beneficis ha d’aportar un programa de gestió de projectes?

3.2. Quines funcions essencials ha de tenir un programa de gestió de projectes?

UD2. Eines online segons necessitats d’utilització i tipus de projectes

1. Quins programes online per a la gestió de projectes existeixen?

1.1. Eines

2. Quina eina de gestió de projectes és lamés adequada per a cada empresa?

3. Per què s’han de fer informes de seguiment de projectes?

3.1. Objectius dels informes de seguiment de projectes

3.2. Característiques dels informes de seguiment de projectes

3.3. Tipologies dels informes de seguiment de projectes

Inscriu-te al curs!