Elaboració d'un pla d'emergències

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Conèixer què és un pla d’emergències i evacuació. Aprendre com es realitza un pla
d’emergències i evacuació.
– Distingir i conèixer les diferents funcions de les persones que intervenen en un pla
d’emergències i evacuació.
– Aprendre a implantar un pla d’emergències.

CONTINGUTS:

UD1. El pla d’emergència.
UD2. Avaluació de riscos.
UD3. Mitjans de protecció.
UD4. El pla d’emergència a l’empresa.
UD5. Implantació de el pla d’emergència.
UD6. Primers auxilis.

Inscriu-te al curs!