Enregistrament de dades

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència.

 

CONTINGUTS:

MF0973_1. Enregistrament de dades

Inscriu-te al curs!