Excel aplicat a la gestió comercial 2016

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

-Donar a conèixer el perfecte disseny d’un full de càlcul perquè una vegada desenvolupat funcioni de forma eficaç i pugui ser fàcilment gestionat. 

-Facultar al participant per mantenir la seguretat del full de càlcul i per a poder optimitzar el seu funcionament. 

-També disposarà de la informació necessària per a importar informació d’altres arxius i exportar dades del full de càlcul. 

-Contribuir al fet que l’alumne sigui capaç de realitzar qualsevol tipus de consultes sobre la informació que conté el full de càlcul.

 

CONTINGUTS:

UD1. Introducció en Microsoft Excel.

1.1. Concepte de Full de càlcul. Utilitat.

1.2. Accés a l’Aplicació. Anàlisi de la Finestra Principal. Sortir d’Excel.

1.3. Cel·les, Files, Columnes, Fulls i Llibres.

1.4. Moviment per el Full.

1.5. Començament del Treball: Introduir Dades. Tipus de Dades.

1.6. Número de Full. Color d’Etiqueta. Inserir Fulls. Eliminar Fulls.

1.7. Operacions Bàsiques d’Arxiu i Propietats.

UD2. Fórmules i Operacions Bàsiques amb Excel.

2.1. Fórmules amb Excel.

2.2. Inserir Files i Columnes. Eliminar Files i Columnes.

2.3. Modificació de l’Aparença d’un Full de càlcul.

2.4. Formato de Cel·la.

2.5. Amplària i Altura de les Columnes i Files.

2.6. Ocultació i Visualització de Columnes, Files o Fulls de càlcul.

UD3. Rangs en Excel. Operacions amb el Portapapers.

3.1. Concepte de Rang. Rangs i Selecció de Cel·les.

3.2. Operacions amb Rangs.

3.3. Copiat o Reubicació de: Cel·les o Rangs de Cel·les i de Fulls de càlcul.

3.4. Aplicar Formats d’una Cel·la a unes altres.

3.5. Opcions de Pegat Especial. Vincles.

3.6. Protecció d’un Full de càlcul.

3.7. Protecció d’un Llibre.

UD4. Funcions.

4.1. Funcions i Fórmules. Sintaxi. Utilitzar Funcions a l’Excel.

4.2. Funcions Matemàtiques i Trigonomètriques.

4.3. Funcions Estadístiques.

4.4. Funcions Financeres.

4.5. La Funció Condicional SÍ.

4.6. La Funció O.

4.7. La Funció I.

UD5. Gràfics a l’Excel.

5.1. Elements d’un Gràfic.

5.2. Tipus de Gràfics.

5.3. Creació d’un Gràfic.

5.4. Modificació d’un Gràfic.

5.5. Esborrat d’un Gràfic.

UD6. Plantilles i Formularis.

6.1. Concepte de Plantilla. Utilitat.

6.2. Plantilles Predeterminades a l’Excel.

6.3. Crear Plantilles de Llibre.

6.4. Crear Plantilles Personalitzades amb Excel.

6.5. Ús i Modificació de Plantilles Personalitzades.

6.6. Concepte de Formulari. Utilitat.

6.7. Anàlisi dels Botones de Formularis.

6.8. Creació de Formularis.

UD7. Control d’Estoc.

7.1. Inventari.

7.2. Comandes d’Articles Sota Mínim.

7.3. Tarifes.

UD8. Gestió Diària.

8.1. Control de la Caixa Diària.

8.2. Fitxa de Clients.

UD9. Gestió de Clients.

9.1. Creació de Pressupostos.

9.2. Facturació.

9.3. Anàlisi de Rendibilitat de Clients.

UD10. Màrqueting.

10.1. Introducció.

10.2. Material Publicitari.

10.3. Anàlisi de Vendes.

UD11. Recursos Humans.

11.1. Horari del Personal.

11.2. Elaboració del TC1.

11.3. Bestretes.

12. Resultats.

12.1. Comissions de Venedors.

12.2. Balanç.

12.3. Gràfics.

Inscriu-te al curs!