Francès B1

DURADA: 150h

OBJECTIUS:

Aconseguir que els alumnes:
– siguin capaços de treure-li partit a un repertori ampli però senzill de vocabulari,
estructures i fórmules apreses.
– posin en joc els coneixements generals del món hispà (referents culturals,
normes i convencions de caràcter sociocultural) que necessiten per desenvolupar-se en les diferents transaccions en què participen
– es comuniquin adequadament en un registre neutre, encara que amb prou flexibilitat
com per adaptar-se a diferents situacions
– s’expressin amb raonable correcció, tot i que vacil·lin o facin pauses per pensar el que van a dir i cometin errors (especialment de pronunciació) sobretot en situacions imprevistes i de certa tensió
– sàpiguen com demanar a algú que aclareixi o desenvolupi el que acaba de dir
– siguin capaços de realitzar les transaccions que es requereixen en l’organització d’un viatge o durant el seu desenvolupament o en situacions menys habituals en comerços, agències de lloguer de cotxes, oficines de correus, bancs, etc.
– siguin capaços de plantejar queixes i de relatar detalls de situacions imprevistes (robatoris, accidents, etc.)

CONTINGUTS:

UD1. Faire connaissance.
UD2. Étudier et es former.
UD3. La course à l’emploi.
UD4. es loger.4
UD5. Modes de vie.
UD6. S’évader.
UD7. Les médias.
UD8. Sorties et spectacles.
UD9. La Consommation.
UD10. S’engager.

Inscriu-te al curs!