Generació i adaptació dels continguts audiovisuals multimèdia

DURADA: 200h

OBJECTIUS:

Generar i adaptar els continguts audiovisuals multimèdia propis i externs.

CONTINGUTS:

MÒDUL 1. Generació i adaptació dels continguts audiovisuals multimèdia.
U1. Recursos narratius i tècnics per al desenvolupament de productes audiovisuals multimèdia.
U2. Tractament i edició de fonts per a productes audiovisuals multimèdia.

Inscriu-te al curs!