Gestió auxiliar de documentació econòmica, administrativa i comercial

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic.

CONTINGUTS:

U1. Tècniques administratives bàsiques d’oficina.
U2. Gestió auxiliar de documentació econòmicoadministrativa 

Inscriu-te al curs!