Gestió de recursos, serveis i de la xarxa de comunicacions

DURADA: 150h

OBJECTIUS:

– Especificar els procediments de manteniment i gestió dels serveis de
comunicacions de veu i dades, d’acord a unes especificacions tècniques i
funcionals donades.
– Planificar processos de monitorització del rendiment dels recursos i dels serveis
de comunicacions, d’acord a unes especificacions tècniques donades.
– Assignar els recursos de comunicacions als usuaris, per atendre els serveis
sol·licitats seguint unes especificacions donades.

CONTINGUTS:

U1. Gestió de recursos i serveis de la xarxa de comunicacions.
U2. Gestió de xarxes de comunicacions.

Inscriu-te al curs!