Gestió d'esveniments

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

-Conèixer els esdeveniments en el context actual dins de l’empresa, en el sector públic i en l’àmbit privat. 

-Identificar l’estructura d’un acte, l’equip d’esdeveniments, la contractació de proveïdors i la relació d’esdeveniments con altres sectors en l’organització d’esdeveniments. 

-Diferenciar els tipus d’esdeveniments en la seva gestió. 

-Caracteritzar els factors a tenir en compte en l’organització d’esdeveniments. 

-Conèixer la planificació d’un esdeveniment, identificant el seu punt de partida. 

-Distingir les diferents dades bàsiques en la planificació de l’esdeveniment. 

-Identificar l’organització, execució i avaluació de l’esdeveniment. 

-Diferenciar les eines per a l’organització d’esdeveniments, classificades en comunicació i disseny, gestió i monitoratge. 

-Valorar la importància de la comunicació externa en l’organització d’esdeveniments. 

-Conèixer els materials imprescindibles per als mitjans de comunicació. 

-Identificar les pautes bàsiques per a la gestió de la comunicació en esdeveniments. 

-Avaluar el protocol quant a presència, tipologia i ordenament d’actes, ús de vexilología i protocols en banquetes i menjars o diplomàtic i internacional.  

 

CONTINGUTS:

UD1.Gestió d’esdeveniments

1. Els esdeveniments en el context actual

1.1. La importància del sector esdeveniments

1.2. Els esdeveniments dins de l’empresa

1.3. Els esdeveniments en el sector públic

1.4. Els esdeveniments en l’àmbit privat

1.5. L’equip d’organització d’esdeveniments

1.6. La contractació de proveïdors en del sector esdeveniments

1.7. La relació del sector esdeveniments amb altres sectors

2.  La gestió d’esdeveniments

2.1. Estructura organitzativa d’un acte

2.2. Tipus d’esdeveniments

2.2.1. Roda de premsa

2.2.2. Canutazo

2.2.3. Desdejuni de premsa

2.2.5. Reunions

2.2.6. Assemblees

2.2.7. Convencions

2.2.8. Inauguracions i primera pedra

2.2.9. Signatura de convenis i documents

2.2.10. Visites i jornades de portes obertes

2.2.11. Recepcions

2.2.12. Lliurament de premis

2.2.13. Fires i exposicions

2.2.14. Congressos

2.2.15. Conferències

2.2.16. Cursos, seminaris i simposis

2.2.17. Presentacions i esdeveniments promocionals

2.2.18. Teambuilding i viatges d’incentius

2.2.19. Exposicions

2.2.20. Festes i sopars

2.2.21. Esdeveniments esportius

2.2.22. Funerals

2.3. Aspectes a tenir en compte en l’organització d’esdeveniments

UD2.Tècniques per a l’organització d’esdeveniments

1. Introducció 

2. Planificació de l’esdeveniment

2.1. Punt de partida per a organitzar un esdeveniment

2.2. Dades bàsiques de l’esdeveniment

2.2.1. Entitat organitzadora de l’esdeveniment

2.2.2. Objectius de l’esdeveniment

2.2.3. Públics de l’esdeveniment

2.2.4. Naturalesa de l’esdeveniment

2.2.5. Data de l’esdeveniment

2.2.6. Localització de l’esdeveniment

2.2.7. Pressupost de l’esdeveniment

2.2.8.  Manera en què s’organitzarà l’esdeveniment

3. Organització de l’esdeveniment

4. Execució de l’esdeveniment

5. Avaluació de l’esdeveniment

6. Eines per a l’organització d’esdeveniments

6.1. Eines de comunicació i disseny

6.2. Eines de gestió

6.3. Eines de monitoratge

Ud3.la comunicació i el protocol en els esdeveniments

1. Introducció

2. La importància d’una bona comunicació en l’organització d’esdeveniments

3. La comunicació externa en els esdeveniments

3.1. Les xarxes socials com a eina de difusió

3.2. Entrades, invitacions i material corporatiu per a assistents

3.3. La roda de premsa com a eina

4. Projecció i visibilitat de la marca en els esdeveniments

5. Materials per als mitjans de comunicació

5.1. PressRoom en la web

5.2. Acreditacions

5.3. Nota de premsa i Comunicat de premsa

5.4. Dossier de premsa i electronicpress kit

6. Pautes bàsiques per a la gestió de la comunicació en esdeveniments

6.1 Dispositiu de premsa i comunicació

6.2.  Moments clau en el desenvolupament d’un esdeveniment de cara als mitjans de comunicació 

7.  El protocol en l’organització d’esdeveniments

7.1. Conceptes bàsics de protocol

7.2. Presidència dels actes

7.3. Tipus de protocol

7.4.  Tipologia d’actes

7.5.  Precedències i ordenament en els actes

7.6 Ús de la vexilología

7.7.  Etiqueta i protocol social

7.7.1. Etiqueta

7.8.  Protocol en banquets i menjars

7.9.  Protocol diplomàtic i internacional

Inscriu-te al curs!