Gestió d'hosteleria

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

-Saber quins tipus d’hotels existeixen i com s’organitzen. 

-Conèixer els principals aspectes de l’oferta i demanda actual en el sector hoteler. 

-Organitzar el departament de Recepció i els seus subdepartaments de Reserves i Recepció, tenint en compte
les seves funcions i els processos bàsics que els caracteritzen. 

-Organitzar i desenvolupar correctament el treball dels departaments de Consergeria, Comunicacions i Pisos d’un hotel.

 

CONTINGUTS:

Ud1.la indústria hotelera

1. Introducció

2. Característiques de la indústria hotelera

3. Tipologia i classificació

3.1. Classificació segons la categoria

3.2. Classificació segons les seves característiques generals, la seva oferta i tipus de client.

3.3. Classificació segons la Normativa.

4. Explotació de les empreses d’allotjament.

5. Estructures d’organització.

6. Distribució general d’un hotel.

7. Situació actual del sector

UD2.Departament operacional de l’hotel. Recepció

1. Introducció als departaments d’un hotel

2. El departament d’Allotjament.

3. Subdepartaments de Recepció

3.1. Subdepartament de Taulell

3.1.1. El procés de la recepció

3.2. Subdepartaments de Facturació i Caixa

3.3. Sudepartament de Reserves

3.3.1. La reserva

3.3.2.  Principals funcions del subdepartament de reserves

3.3.3. Factors a tenir en compte per a realitzar una reserva

3.3.4. El procés de reserva

3.3.5. Documents utilitzats a la reserva

3.3.6. Processos de reserves de contingents o grups

4. Funcions del director en el procés de control

5. Esquema de les funciones realitzades per el departament d’allotjament

UD3.Departament operacional de l’hotel. Restauració i cuina

1. Introducció

2. La cuina

2.1. L’organització a la cuina

2.2. L’ordenació dels recursos materials i humans de la cuina

2.3. La planificació de treball a la cuina

2.4. Organigrama

3. Restaurant-menjador

4. El bar a l’hotel

4.1. Classificació de bars

4.2. Preparació i desenvolupament del servei

4.3. L’oferta del bar

4.4. Elements de control

4.5. Coordinació amb altres departaments

5. Servei d’habitacions i minibar

5.1. Organització del servei d’habitacions

5.2. Preparació i desenvolupament del servei

5.3. Carta del servei d’habitacions

5.4. El minibar

UD4.Departaments operacionals de l’hotel. Consergeria, Comunicacions i Pisos

1. La consergeria d’un hotel

1.1. Organització

1.2. Funciones de consergeria

2. La comunicació a l’hotel

2.1. Telèfons

2.2. Tèlex (teletip) i fax

2.3. Cercapersones i walkie-talkie

2.4. Megafonia

3. Pisos

3.1. Seccions del subdepartament de pisos

3.2. Relacions interdepartamentals

3.3. Planificació del departament

3.4. Procediments operacionals

3.5. La secció d’Habitacions

3.6. Funcions de la governanta

3.7. Tipus de neteja a les habitacions

3.8. Inspecció i manteniment d’habitacions

UD5.Departaments staff de l’hotel

1. Serveis auxiliars

1.1. Zones on realitzar el manteniment

1.2. Tipus de manteniment: preventiu i correctiu

1.3. El control del manteniment i els seus elements administratius

1.4. Planificació de manteniment i anàlisi de resultats

2. Llenceria i Bugaderia

2.1. Llenceria

2.2. Bugaderia

2.3. Organigrama i funciones del personal

2.4. Organització del treball

2.5. Coordinació interdepartamental i elements administratius de control

3. Compres i magatzem

3.1. Política de compres

3.2. Proveïdors

3.3. La comanda

3.4. La planificació del treball

3.5. Control d’Economat i Celler. L’inventari

3.6. Magatzematge de mercaderies i mètodes de valoració 

4. Revenue Management.

Inscriu-te al curs!