Impartició d'accions formatives per a l'ocupació

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Definir estratègies que facilitin l’aprenentatge d’adults previ a l’acció formativa.
– Promoure la motivació i la participació activa de l’alumnat.
– Utilitzar tècniques de comunicació aplicables i adaptades a l’acció formativa.
– Aplicar les habilitats docents necessàries per desenvolupar la impartició de l’acció
formativa afavorint el procés d’ensenyament-aprenentatge.

CONTINGUTS:

U1. Aspectes psicopedagògics de l’aprenentatge en formació professional per a l’ocupació.
1.1. El procés d’ensenyament-aprenentatge en la formació de persones adultes.
1.2. La motivació.
1.3. La comunicació i el procés d’aprenentatge.
U2. Dinamització de l’aprenentatge en el grup segons modalitat d’impartició.
2.1. Característiques distintives de l’aprenentatge en grup.
2.2. Tipus de grups.
2.3. Fases de desenvolupament grupal.
2.4. Tècniques de dinamització grupal situació i objectius d’aprenentatge.
2.5. Coordinació i moderació del grup.
2.6. Tipus de respostes davant les actuacions de l’alumnat.
2.7. Resolució de conflictes.
U3. Estratègies metodològiques en la formació professional per a l’ocupació segons modalitat d’impartició.
3.1. Mètodes d’ensenyament.
3.2. Principis metodològics.
3.3. Estratègies metodològiques.
3.4. Elecció de l’estratègia metodològica.
3.5. Habilitats docents.
3.6. Estils didàctics.
3.7. La sessió formativa.
3.8. La simulació docent.
3.9. Utilització de l’aula virtual.

Inscriu-te al curs!