Impartició i tutorització d'accions formatives per a l'ocupació

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Definir estratègies que facilitin l’aprenentatge d’adults previ a l’acció formativa.
– Promoure la motivació i la participació activa de l’alumnat.
– Utilitzar tècniques de comunicació aplicables i adaptades a l’acció formativa.
– Aplicar les habilitats docents necessàries per desenvolupar la impartició de l’acció
formativa afavorint el procés d’ensenyament-aprenentatge.
– Proporcionar habilitats i estratègies personalitzades de millora a l’alumnat per afavorir el seu aprenentatge en formació presencial i en línia supervisant el seu desenvolupament.
– Proporcionar estratègies i habilitats per a afavorir l’aprenentatge en la formació en línia supervisant el seu desenvolupament.

CONTINGUTS:

U1. Aspectes psicopedagògics de l’aprenentatge en formació professional per a l’ocupació.
U2. Dinamització de l’aprenentatge en el grup segons modalitat d’impartició.
U3. Estratègies metodològiques en la formació professional per a l’ocupació segons modalitat de
impartició.
U4. Característiques de les accions tutorials en formació professional per a l’ocupació.
U5. Desenvolupament de l’acció tutorial.
U6. Desenvolupament de l’acció tutorial en línia.

Inscriu-te al curs!