Implantació dels elements de la xarxa local

DURADA: 200h

OBJECTIUS:

Instal·lar, configurar i verificar els elements de la xarxa local segons procediments establerts.

CONTINGUTS:

MÒDUL 1. Implantació dels elements de la xarxa local.
U1. Instal·lació i configuració dels nodes d’una xarxa d’àrea local.
U2. Verificació i resolució d’incidències en una xarxa d’àrea local.

Inscriu-te al curs!