Implantació d'espais comercials

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Un cop finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç d’establir la implantació d’espais
comercials.
En concret l’alumne serà capaç de:
– Interpretar la informació que defineix la distribució i organització d’un espai
comercial.
– Analitzar els elements interiors que determinen la implantació de l’espai comercial
a partir de la definició d’un espai i d’una informació determinada.
– Analitzar els elements exteriors que determinin la implantació de l’espai comercial
a partir de la definició d’un espai i d’una informació determinada.
– Elaborar un projecte d’implantació d’un establiment comercial a partir de
diferent informació de base sobre elements interns i externs determinats d’acord amb la normativa local per a establiments comercials.
– Estimar l’organització dels recursos humans i materials així com la distribució
interna d’un establiment tenint en compte els processos d’implantació d’un
espai comercial.
– Analitzar diferents botigues o supermercats virtuals per identificar els elements que
configuren l’aparador virtual en una implantació comercial.

CONTINGUTS:

U1. Organització de el punt de venda orientat al client.
U2. Anàlisi bàsic del comportament al consumidor al punt de venda.
U3. Disseny interior de l’establiment comercial.
U4. Disseny exterior de l’establiment comercial.
U5. Organització del treball d’implantació de el punt de venda.
U6. La Implantació d’espais comercials i el desenvolupament virtual

Inscriu-te al curs!