Implantació i manteniment de sistemes de comunicacions per a serveis multimèdia i gestió d'incidències

DURADA: 150h

OBJECTIUS:

– Implantar i mantenir serveis de comunicacions multimèdia en funció de les
especificacions funcionals rebudes.
– Definir els procediments de detecció i gestió d’incidències en els serveis de
comunicacions de veu, dades i multimèdia segons especificacions de qualitat.

CONTINGUTS:

U1. Serveis de comunicacions multimèdia.
U2. Tecnologies subjacents.
U3. Arquitectura d’un servei de vídeo sota demanda.
U4. Protocols utilitzats en la transmissió de fluxos de vídeo.
U5. Implantació i manteniment de sistemes de comunicacions per a serveis multimèdia.
U6. Gestió d’incidències.

Inscriu-te al curs!