Informació i atenció a client / consumidor / usuari

DURADA: 150h

OBJECTIUS:

Executar les accions del servei d’atenció al client, consumidor i usuari.

CONTINGUTS:

U1. Informació i atenció a client / consumidor / usuari.
U2. Gestió de l’atenció a client / consumidor.
U3. Tècniques d’informació i atenció a client / consumidor.

Inscriu-te al curs!