Instal·lació i configuració de dispositius i serveis de connectivitat associats

DURADA: 150h

OBJECTIUS:

– Identificar els dispositius de transport i transmissió de dades, així com els mòduls i
interfícies de connexió amb les línies públiques de comunicacions de veu i dades.
– Identificar els processos d’instal·lació, configuració i implantació de configuracions
en dispositius de comunicacions de veu i dades, i aplicar-los per integrar els
dispositius en xarxes públiques de comunicacions d’acord a unes especificacions
donades.

CONTINGUTS:

U1. Protocols d’interconnexió de xarxes.
U2. Xarxes públiques de veu i dades
U3. Transmissió de dades.
U4. Equips de transmissió.
U5. Instal·lació dels equips de transmissió.
U6. Configuració dels equips de comunicacions.

Inscriu-te al curs!