Instal·lació de sistemes ERP-CRM

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Identificar els paràmetres de configuració i les operacions de manteniment del sistema operatiu i del gestor de dades en sistemes ERP-CRM, i realitzar les tasques de administració per assegurar el seu funcionament, seguint especificacions tècniques i necessitats d’ús.
– Identificar els processos dels diferents sistemes d’ERP, CRM i magatzem de dades, monitoritzar i resoldre les incidències que es produeixin per mantenir la
funcionalitat i rendiment de sistema, seguint especificacions tècniques i segons necessitats d’ús.

CONTINGUTS:

UD1. Administració de sistema operatiu en sistemes ERP-CRM.
1.1. Paràmetres de configuració de sistema operatiu en sistemes ERP, CRM: definició, tipologia i ús.
1.2. Eines programari per a monitoritzar processos, esdeveniments i rendiment de el sistema, i per a la gestió de l’emmagatzematge.
UD2. Successos i alarmes de sistema operatiu.
2.1. Enviament d’alarmes d’avís davant d’un problema en el sistema operatiu.
2.2. Traces i fitxers de confirmació dels processos realitzats. (Registre).
2.3. Característiques i tipus.
UD3. Gestió d’incidències de el Sistema operatiu.
3.1. Traces de sistema (logs).
3.2. Incidències: identificació i resolució.
UD4. Administració del gestor de dades en sistemes ERP-CRM.
4.1. Paràmetres de configuració del gestor de dades en sistemes ERP i CRM: definició, tipologia i ús.
4.2. Eines software per a la gestió de l’emmagatzematge i per monitoritzar processos, esdeveniments i rendiment de la base de dades.
UD5. Successos i alarmes del gestor de dades en sistemes ERP-CRM.
5.1. Enviament d’alarmes d’avís al gestor de dades.
5.2. Traces i fitxers de confirmació dels processos realitzats. (Registre).
5.3. Característiques i tipus.
UD6. Gestió de manteniment en sistemes d’ERP i CRM.
6.1. Processos dels sistemes d’ERP i CRM.
6.2. Paràmetres dels sistemes que influeixen en el rendiment.
6.3. Eines de monitorització i d’avaluació del rendiment :.
UD7. Transport de components entre entorns de desenvolupament, prova i explotació en sistemes d’ERP-CRM.
7.1. Control de versions i gestió dels diferents entorns.
7.2. Arquitectures dels diferents entorns segons el sistema operatiu.
7.3. El sistema d’intercanvi d’informació entre diferents entorns: característiques i elements que hi intervenen.
7.4. Errors en l’execució de transport: tipus i solució.
UD8. Processos d’extracció de dades en sistemes d’ERP i CRM.
8.1. Característiques i funcionalitats.
8.2. Procediments d’execució.

8.3 Resolució d’incidències; traces d’execusió


Inscriu-te al curs!