Instal·lació i actualització de sistemes operatius

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Classificar les funcions i característiques del programari base per al funcionament d’un
sistema microinformàtic.
– Aplicar processos d’instal·lació i configuració de sistemes operatius per activar les
funcionalitats de l’equip informàtic d’acord a unes especificacions rebudes.
– Actualitzar el sistema operatiu d’un equip informàtic per incloure noves
funcionalitats i solucionar problemes de seguretat atenent unes
especificacions tècniques.

CONTINGUTS:

UD1. Arquitectures d’un sistema microinformàtic.
1.1. Esquema funcional d’un ordinador.
1.2. La unitat central de procés i els seus elements.
1.3. Busos.
1.4. Correspondència entre els subsistemes físics i lògics.
UD2. Funcions de el sistema operatiu informàtic.
2.1. Conceptes bàsics.
2.2. Funcions.
UD3. Elements d’un sistema operatiu informàtic.
3.1. Gestió de processos.
3.2. Gestió de memòria.
3.3. El sistema d’entrada i sortida.
3.4. Sistema d’arxius.
3.5. Sistema de protecció.
3.6. Sistema de comunicacions.
3.7. Sistema d’interpretació d’ordres.
3.8. Programes de el sistema.
UD4. Sistemes operatius informàtics actuals.
4.1. Classificació dels sistemes operatius.
4.2. Programari libre.4.3. Característiques i utilització.
4.4. Diferències.
4.5. Versions i distribucions.
UD5. Instal·lació i configuració de sistemes operatius informàtics.
5.1. Requisits per a la instal·lació. Compatibilitat maquinari i programari.
5.2. Fases d’instal·lació.
5.3. Verificació de la instal·lació. Proves d’arrencada i parada.
5.4. Documentació de la instal·lació i configuració.
UD6. Replicació física de particions i discs durs.
6.1. Programes de còpia de seguretat.
6.2. Clonació.
6.3. Funcionalitat i objectius de l’procés de replicació.
6.4. Seguretat i prevenció en el procés de replicació.
6.5. Particions de discos.
6.6. Eines de creació i implantació d’imatges i rèpliques de sistemes.
UD7. Actualització de el sistema operatiu informàtic.
7.1. Classificació de les fonts d’actualització.
7.2. Actualització automàtica.
7.3. Els centres de suport i ajuda.
7.4. Procediments d’actualització.
7.5. Actualització de sistemes operatius.
7.6. Actualització de components programari.
7.7. Verificació de l’actualització.
7.8. Documentació de l’actualització.

Inscriu-te al curs!