Instal·lació i configuració de sistemes operatius

DURADA: 150h

OBJECTIUS:

Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics.

CONTINGUTS:

MÒDULS. Instal·lació i configuració de sistemes operatius.
U1. Instal·lació i actualització de sistemes operatius.
U2. Explotació de les funcionalitats de sistema microinformàtic.

Inscriu-te al curs!