Instal·lació i configuració dels nodes de la xarxa d'àrea local

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Aplicar els procediments d’instal·lació i configuració dels nodes de la xarxa local, així
com els gestors de protocols i altres programes que suporten serveis de
comunicacions.
– Establir la configuració dels paràmetres dels protocols de comunicacions en
els nodes de la xarxa, per a la seva integració en la pròpia xarxa, seguint uns procediments
donats.
– Explicar el sistema d’adreçament dels nodes que s’utilitza a la xarxa local en
funció de les tecnologies de xarxa usades.

CONTINGUTS:

UD1. L’armari de comunicacions.
UD2. Instal·lació d’adaptadors de xarxa i controladors.
UD3. Instal·lació i configuració de protocols de xarxa més habituals.
UD4. Instal·lació i configuració de serveis de xarxa.
UD5. Procediment d’aplicació de configuracions a routers i switches.

Inscriu-te al curs!