Instal·lació i configuració dels nodes d'interconnexió de xarxes privades amb públiques

DURADA: 150h

OBJECTIUS:

– Identificar les característiques dels dispositius d’interconnexió de xarxes públiques i
privades segons estàndards de les tecnologies de comunicacions.
– Aplicar procediments d’instal·lació i verificació dels dispositius d’interconnexió
de xarxes privades i públiques seguint unes especificacions donades.
– Configurar els protocols i els paràmetres d’interconnexió dels dispositius d’enllaç entre xarxes privades i públiques, seguint unes instruccions especificades.

CONTINGUTS:

U1. Procediments de gestió en el subsistema de commutació telefònica.
U2. Interconnexió de xarxes.
U3. Dispositius d’interconnexió de xarxes.
U4. Protocols d’interconnexió de xarxes.
U5. Procediments d’instal·lació i prova de dispositius d’interconnexió de xarxes.

Inscriu-te al curs!