Integració d'elements i fonts mitjançant eines d'autor i d'edició

DURADA: 150h

OBJECTIUS:

Integrar els elements i les fonts mitjançant eines d’autor i d’edició.

CONTINGUTS:

MÒDUL 1. Integració d’elements i fonts mitjançant eines d’autor i d’edició.
U1. Composició de pantalles i animació de fonts per a projectes audiovisuals multimèdia.
U2. Generació d’elements interactius en projectes audiovisuals multimèdia.
U3. Programació de el projecte audiovisual multimèdia.

Inscriu-te al curs!